January 07, 2019

iNFOCUS: Sa nakalabay nga tuig 2019, nahimong mabungahon ang lokal nga pagamhanan nga diin kini nakadawat ug nagkadaiyang Awards and Recognition.

Ang maong pag-ila nagpamatuod lamang sa makanunayong serbisyo sa mga opisyal sa kagamhanan.